En ny bydel ved Nitelvas bredd

Strandveien 1 har tatt initiativ til utvikling av eiendommen ved Nitelvas bredd. Målsettingen var å tilrettelegge for boligutvikling i urbane strøk, men i nær knytning til og på naturens premisser.

Vis mer..

Målet med reguleringen er å legge til rette for utvikling av et bomiljø som tilfredsstiller kravene som både beboere og fremtidens byutvikling krever, med bilfrie nærområder, god offentlig kommunikasjon, utvidet servicetilbud og rekreasjon i trygge og trivelige omgivelser.

 

Arealet ligger i gangavstand til Lillestrøm sentrum i et tettbygd strøk med veier, jernbane, næringsarealer og boligområder tett inntil. Med plassering i en av landets raskest voksende kommuner, er Strandveien i dag et potensielt sentrumsområde med en beliggenhet som kan binde området sammen med Lillestrøm by. Et uutnyttet areal med mulighet for moderne og fremtidsrettet boligutvikling, nær vannet og byen på miljøets premisser.

 

Strandveien representerer i seg selv store verdier som tilbakeføres samfunnet. Ikke bare i kroner og øre, men som ledd i et byutviklingsprosjekt i grønne omgivelser. Med effektiv utnyttelse av arealet, og med investeringer i infrastruktur som prioriterer fotgjengere, syklister og løsninger for kollektivtrafikk fremfor privatbiler, er det et prosjekt som ivaretar langsiktig arealplanlegging for å imøtekomme fremtidige boligbehov i kommunene.

 

Utviklingen av Strandveien skal tilrettelegges et variert boligtilbud for å møte befolkningens ønske og behov for bolig kombinert med uterom, godt innenfor de krav som stilles for å beskytte, styrke og ta vare på naturen i det aktuelle området, under utbygging og ved bruk. Slik kan man foredle et, i dag, livløst og ubrukt område, til å bli en katalysator for videre vekst og utvikling i Lillestrøm og Rælingen kommune.


Vis mindre..

Alle illustrasjoner er kun ment som visualisering av planforslaget.