Selskapsdokumenter

Generalforsamlinger  

Det avholde generalforsamling i selkskapet en gang i året. 
Eierne mottar sakdokumenter og behandler disse i kommunestyre eller formannskap i forkant av generalforsamlingen.

 

Strandveien 1 AS legger ut dokumenter fra generalforsamlinger i selskapet for årene 2015 - 2024

 

 Driftsåret 2023 - Generalforsamling 18. april 2024
SaksdokumenterOrientering og protokoll

 

 Driftsåret 2022 - Generalforsamling 11. mai 2023
SaksdokumenterOrientering og protokoll

 

Driftsåret 2021 - Generalforsamling 19. mai 2022
SaksdokumenterOrientering og protokoll

 

Driftsåret 2020 - Generalforsamling 22. april 2021 
Saksdokumenter, Orientering og protokoll

 

Driftsåret 2019 - Generalforsamling 11. juni 2020 
Saksdokumenter, Orientering og protokoll

 

Driftsåret 2018 - Generalforsamling 5. juni 2019  
Saksdokumenter, Orientering og protokoll

 

Driftsåret 2017 - Generalforsamling 14. mai 2018  
Saksdokumenter, Orientering og protokoll

 

Driftsåret 2016 - Generalforsamling 29. juni 2017  
Saksdokumenter, Orientering og protokoll

 

Driftsåret 2015 - Generalforsamling 20. juni 2016  
Saksdokumenter, Orientering og protokoll

Statusrapporter

Selskapet utarbeider rapport om forvaltning og drift av selskapet til hver generalforsamling. Praksisen startet før generalforsamlingen i 2018.

 

Her kan du lese rapporten for 2023 som ble fremlagt ifm generalforsamlingen 18. april 2024

 

Her kan du lese rapporten for 2022 som ble fremlagt ifm generalforsamlingen 11. mai 2023

 

Her kan du lese rapporten for 2021 som ble fremlagt ifm generalforsamlingen 19. mai 2022

 

Her kan du lese rapporten for 2020 som ble fremlagt ifm generalforsamlingen 22. april 2021

 

Her kan du lese rapporten for 2019 som ble fremlagt ifm generalforsamlingen 11. juni 2020

 

Her kan du lese rapporten for 2018 som ble fremlagt ifm generalforsamlingen 5. juni 2019

 

Her kan du lese rapporten for 2017 som ble fremlagt ifm generalforsamlingen 14. mai 2018.

 

Ny rapport legges fram i forbindelse med innkalling til generalforsamling.

Eierseminarer

I generalforsamling 20. juni 2016 ble det bestemt at det skulle avholdes eierseminar.

Eierseminaret skal være et supplement for selskapets eiere og ledelse til å drøfte forhold som ikke naturlig hører inn under generalforsamling eller være et mindre formelt samarbeidsfora for å sikre at selskapet har gode remmabetingelser og at man når de mål som er satt. 

 

Eiermøte avholdt 15. februar 2024.
Presentasjon og referat.

 

Eiermøte avholdt september 2022.
Presentasjon og redegjørelse.

 

Eierseminar avholdt 6. desember 2018
Innkallingpresentasjon og referat .

 

Dette ble første gang avholdt 5. desember 2017.
Innkalling, presentasjon og referat

 

Fordeling av midler  

I 2011 ble det nedsatt et utvalg bestående av eierkommunenes rådmenn og daglig leder i Strandveien 1 AS for å fremme forslag til eierne om fordeling av midler som kommer inn som følge av selskapets innfordring og annen økonomisk aktivitet. 

Gruppen fremla innstilling til eierne 15. august 2011 og denne innstillingen ble vedtatt i alle eierkommuner i løpet av høsten 2011. 

 

Rapporten kan du lese her.

Revisjonsrapporter

Strandveien 1 AS (tid Sentralrenseanlegget RA-2 AS) har ved to anledninger hatt forvaltingsrevisjon etter krav fra eiere. 

Rapportene er utarbeidet av Romerike Revisjon og er avlevert til eierne i 2015 og 2017. 

Revisjonsrapport 2015 kan du lese her
Revisjonsrapport 2017 kan du lese her.

§