Folkehelse

Turmuligheter

Prosjektet åpner for et sammenhengende turveinett mellom Sagelva, rådhuset og naturreservatet i Nordre Øyern.

 

‹‹De helsemessige gevinstene som knytter seg til fysisk aktivitet
og psykisk rekreasjon er svært store››.

‹‹De naturbaserte opplevelsene som ligger inne
i prosjektet er antatt å være svært positive for folkehelse››.

‹‹Det knyttes et særlig potensial til den korte
avstanden til et turveinett for 25 000 innbyggere
i Strømmen og Lillestrøm››.

 

(kilde: Samfunnsnytterapport, utarbeidet av Vista Analyse AS) 

 

Lett tilgjengelige turområder
vil gi helsemessige gevinster.

Vann

Ved å etablere en urban elvefront gis det tilgang
til vannbaserte aktiviteter i elven, som for eksempel
fiske, kanopadling og båtliv.

 

En tilhørende strandpromenade vil gi turvei med mulighet
for ulike naturopplevelser.

 

Nitelva har alltid vært et viktig element i området,
noe prosjektet ønsker å forsterke.

Fritid

Prosjektet tilrettelegger for bygging av boliger som er attraktive for mennesker i alle livsfaser.

 

Eksempelvis vil bedre tilgang til aktiviteter og opplevelser kunne øke interessen fra unge familier.

 

Tilgang til båthavn, padling, fugletitting og et stort turveinett sammen med attraktivt uterom i boligområdet er eksempler på tilbud som favner en bred målgruppe.

 

Prosjektet skal legge tilrette for aktivitet for et bredt spekter av funksjons- og aktivitetsnivå.

§