Handel & næring

Hvor mye m² med handel-, og næringsarealer er det satt av?

Det er avsatt 4 000 m2 med butikk og andre forretningsarealer. I dette inngår en større dagligvareforretning med opptil 1 500 m2. I tillegg er det tenkt mindre forretninger med enkeltvis maks størrelse på 500 m2, med samlet størrelse inntil 2 500 m2.

§