Miljø

Kollektivtransport  

Nær avstand til Lillestrøm stasjon og bussterminal, Sagdalen stasjon og framtidig kollektivakse i Strømsveien.

 10 minutter til Oslo sentrum og 12 minutter til Gardemoen.

 Maks 0,7 parkeringsplasser per bolig og etablering av nærbutikker, reduserer behov for egen bil.

 Prosjektet gir derfor et bidrag til en mer miljøvennlig
utvikling av byen.

Finansiering

Prosjektet genererer betydelige midler som tilbakeføres
til eierkommunene og brukes innen vann- og avløpssektoren, for framtidig miljøvern.

 

Midlene skal fortrinnsvis benyttes til utbedring av gamle
vann- og avløpssystemer i kommunene.

§