Miljø

Kollektivtilbud

Prosjektet ligger svært sentralt i forhold til kollektive transportruter.

 

Det nærmeste kollektivtilbudet er busslinjene i Strømsveien som har holdeplass nær krysset med Ruth Maiers gate, Jenseberget.

 

Området ligger innenfor gang- og sykkelavstand til jernbanestasjonene Sagdalen og Lillestrøm (avstanden er henholdsvis ca. 0,9 km og ca. 1,2 km).

 

Sagdalen stasjon trafikkeres av lokaltogene på Hovedbanen, mens Lillestrøm stasjon trafikkeres av alle tog. Fra Lillestrøm stasjon er reisetiden 11 min til Oslo S og 12 min til OSL.

 

Skedsmo kommune har i sin Samferdeselplan 2016-2030 skissert at det i Strømsveien legges opp til hovedtrase for kollektiv trafikk mellom Lillestrøm og Strømmen - Lørenskog og Oslo.

§